Klik her for at oprette en profil

Generelt information

Klubens navn: Holte MTB Klub
Klubens CVR-nummer: 30153405
 
 
Vores holdninger:
 • Vi dyrker fællesskabet og skaber sociale og kammeratlige relationer
 • Vi er ambitiøse og har fokus på sporten
 • Vi sætter både træning og konkurrence højt
 • Vi laver arrangementer af høj kvalitet
 • Vi kører med teamtøj i klubbens farver til løb og træning
 • Vi venter på hinanden når vi kører ture, og siger til hvis vi kører hjem alene
Det praktiske
Indmeldelse skal ske ved at oprette en profil på klubbens hjemmeside og indbetale kontingent med Dankort. Vælg "Tilmelding" og følg instruktionen grundigt.
 • Er du yngre end 18 år og gerne vil igang med MTB skal du starte med at deltage i en Introduktionsdag - se under Events for datoer.
 • Såfremt du/I har spørgsmål til introduktionsdage eller andet om vores ungdomsafdeling kan du sende en mail til hmtbkintro@gmail.com
 • Kontingentet fastlægges af bestyrelsen (se nuværende under "Tilmelding"). Kontingent opkræves som en årlig rate per 1. januar hvert år. Nye medlemmer der indmeldes i første til tredje kvartal betaler fuldt årligt kontingent. Medlemmer som indmeldes i fjerde kvartal betaler 10% af den årlige rate.
 • Udmeldelse skal ske skriftligt til info@hmtbk.dk. Udmeldelse kan dog kun accepteres, såfremt medlemmet ikke har et økonomisk udestående med foreningen.
Har du spørgsmål til klubben - send en mail til: info@hmtbk.dk
 
Anti-doping
Som cykelklub under Danmarks Cykle Union, er det et erklæret mål og en af voresklubs bærende værdier, at alle resultater, konkurrencer og træningsforløb skalhåndteres, gennemføres og vindes på ærlig og fair vis. Det betyder, at vi som klub tilenhver tid stræber efter at efterleve cykelsportens regelsæt og til enhver tid tagerafstand til enhver form for doping.Vi støtter aktivt op om cykel-Danmarks kamp mod doping.

Anti-doping kampen er en kamp for fair cykelsport i Danmark. Den drejer sig bl. a. om cykelsportensomdømme og renomme. Vi bakker derfor naturligt op om DCU's anti-doping linje.Vi tilstræber at være med til at udgøre, udbrede og videreformidle en faircykelsport, der bygger på tillid, troværdighed og respekt.Vi tager afstand fra doping.Det drejer sig om enhver overvejelse om,omgang med og brug af doping.

Vi opfordrer alle klubbens medlemmer til at sætte sig ind i anti-doping reglerne ogtil at kontakte klubbens ledere ved eventuelle tvivlsspørgsmål omkring doping.

Ethvert brud på dopingreglerne som brug af doping, salg af og/ellervidereformidling af doping vil blive videregivet til DCU og Anti Doping Danmark og medlemmet vil blive ekskluderet af klubben.

Retningslinier for budgetter og økonomi
Grundlæggende regningslinier for klubbens økonomistyring: 
 • Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi herunder udarbejdelse og specificering af det årlige budget på baggrund af udvalgenes forslag
 • Bestyrelsen fremlægger på den årlige generalforsamling udkast til det kommende års budget
 • Medlemmer kan på generalforsamlingen kommentere budgettet.
 • Det endelige budget færdiggøres og godkendes af bestyrelsen efter generalforsamlingen
 • Klubbens indtægter anvendes til løbende driftsudgifter, klubtøj, ture, løb og årsfest.
 • Bestyrelsen kan tildele midler til områder, som ønskes styrket i forhold til en aktuel situation eller strategi
 • Bestyrelsens retningslinier for specificering af budget:
 • Kontingentindtægter fordeles forholdsmæssig – antal og beløb - mellem voksen- og ungdomsafdeling
 • Kommunal støtte som ydes til ungdomsarbejde må kun anvendes af ungdomsafdeling
 • Sponsorindtægter tildeles som specificeret i aftalen med den pågældende sponsor
 • Indtægter fra fonde og lignede tildeles som specificeret i godkendte ansøgninger
 • Klubbens kasserer aflægger årligt regnskab som gennemgås af revisor inden generalforsamling
 • Klubbens kasser og evt. substitut har som eneste medlemmer adgang til klubbens økonomisstyring og konti 
  
 
Banner